Utylizacja odpadów w restauracjach

Prowadzenie restauracji jest bardzo trudnym przedsięwzięciem logistycznym. Trzeba operować tak produktami spożywczymi, które są przeznaczone do przygotowywania posiłków, aby nie wyrzucać bezcelowo jedzenia. W restauracjach do końca jednak nie można tego uniknąć. Takie produkty stają się odpadkami, które trzeba w jakiś sposób zagospodarować.

Konieczność prawidłowego utylizowania odpadu pokonsumpcyjnego

prawidłowa utylizacja odpadów pokonsumpcyjnychOprócz wyrzuconych półproduktów, w restauracji mamy także odpady pochodzące z niedojedzonych obiadów i brudnych talerzy. Nie można ich od tak wyrzucić do kosza, gdyż zabrania tego prawo. Restauracje muszą mieć umowę podpisaną z odpowiednią firmą, która utylizuje takie odpadki. Dopiero prawidłowa utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych zwalnia restaurację z odpowiedzialności za te odpadki. W przeciwnym przypadku można nawet ponieść sporą karę finansową, która na pewno nie będzie przyjemna dla budżetu całej restauracji. Żeby mieć w tym względzie spokojną głowę najlepiej jest podpisać umowę z odpowiednią firmą, która widnieje w BDO i jest ukierunkowana na utylizację odpadów. Ta firma nie robi oczywiście tego za darmo, ale raczej nie mamy tutaj innego wyjścia jeśli chcemy uniknąć kary finansowej. Podpisana umowa z firmą utylizującą odpady da nam święty spokój. Firma na wezwanie zabierze wówczas zgromadzone, na krótką chwile odpady i zaświadczy ten fakt odpowiednim kwitem, który zwalnia nas z odpowiedzialności.

Firmy świadczące usługi utylizacji odpadów spożywczych znają się na swojej robocie. Są to instytucje wpisane w rejestr nie bez powodu, ponieważ spełniają one odpowiednie przepisy, które regulują dalszy sposób postępowania z takimi odpadami. Bez względu na to czy trafią one na wysypisko, czy też do spalarni, wszystko będzie przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.