Przepisy dotyczące dronów

Nowoczesne technologie zawsze wzbudzają duże zainteresowanie. Rozwiązania, które oferują zupełnie nowe możliwości cieszą się zarówno popularnością wśród profesjonalistów w różnych branżach, jak i amatorów. W ostatnich latach można zaobserwować ogromne zainteresowanie urządzeniami lotnictwa bezzałogowego.

Specyfika i regulacje prawne związane z dronami

kategoria szczególna dronyPasjonaci dronów powinni mieć na uwadze aktualne przepisy, szczególnie te, które dotyczą urządzeń powyżej 250g. Wymagane jest, aby takie właśnie urządzenia były zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Co więcej, konieczne jest odbycie szkolenia i zdanie testu. Dla mniejszych urządzeń wymagana jest jedynie rejestracja. W ramach kategorii otwartej kwalifikowane są drony o masie do 25kg, z uwzględnieniem lotów na wysokość do 120m oraz w zasięgu wzroku. Jeżeli natomiast wybierana jest kategoria szczególna drony wymagają zezwolenia przez właściwe organy. Klasa szczególna obejmuje te loty, które nie spełniają warunków kategorii otwartej lotnictwa bezzałogowego. Takie loty mogą być zorganizowane po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia lub certyfikatu. Takie operacje przeważnie dotyczą wykonywania lotów powyżej 120m, które ze względu na niesprzyjające okoliczności mogą być bardziej ryzykowne. W takich sytuacjach bardzo często wymagane są polisy OC oraz wiele innych dodatkowych wytycznych, w ramach szczegółowych przepisów Unii Europejskiej. 

Miłośnicy dronów doskonale zdają sobie sprawę z podstawowych zasad bezpieczeństwa, które powinny być zachowane przy używaniu takiego sprzętu. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości od ludzi i budynków oraz różnych obiektów użyteczności publicznej. Określone zasady obejmują także osoby wykorzystujące drony do celów komercyjnych.