Proces przekształcenia spółki

Pod podjęciem przekształcenia spółki kryje się zmiana formy spółki, jak i jej wewnętrznej struktury ustalonej poprzez dokumenty statutowe i opartej o organy spółki. Niejednokrotnie stosowane jest pojęcie przekształcenia w celu określenie wszelkich zmian strukturalnych zachodzących w spółce. W takim wypadku ten termin jest traktowany jako kategoria zbiorcza, która obejmuje również podział i łączenie.

Sposoby dokonywania przekształceń spółek

przekształcenia spółek śląskPrzyczyn przekształceń spółek może być wiele, w tym planowana zmiana rozmiarów prowadzonej działalności, zmiana rodzaju działalności albo zmniejszenie kosztów prowadzenia spółki. Istotnym aspektem jest też zamiar zwiększania albo zmniejszania wpływu wspólników na funkcjonowanie firmy. Jeżeli dotyczy nas tematyka przekształcenia spółek śląsk to odpowiednie miejsce do skorzystania z usług profesjonalistów. Lista dokonywanych przekształceń jest długa i obejmuje między innymi przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową, działalności jednoosobowej w spółkę osobową, spółki kapitałowej w spółkę osobową czy spółki osobowej w inną spółkę osobową. Koszty takich usług zazwyczaj są ustalane w sposób indywidualny i obejmują wynagrodzenie za przeprowadzenie procesu przekształcenia, wynagrodzenie biegłego rewidenta, koszty opłat notarialnych, opłaty w KRS oraz koszty podatkowe. Ważnym elementem jest plan przekształcenia, który powinien zawierać określoną wartość bilansową spółki z ograniczoną odpowiedzialności w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia. Powinien on również zawierać wartość udziałów wspólników.

Nieodłącznym punktem procesu przekształceniowego jest etap zawiadamiania wspólników o zamiarze powzięcia uchwały odnośnie przekształcenia spółki. Nie ma więc możliwości dokonania tego procesu bez informowania wspólników o planowanych działaniach. Sam proces przekształcenia zostaje zakończony w dniu dokonania wpisu do KRS. Korzystanie z usług firm specjalizujących się w usługach przekształceń zapewnia komfort i prawidłowość całego procesu.