Postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja to sytuacja, w której firma dokonuje znaczących zmian w swojej strukturze finansowej lub operacyjnej, zazwyczaj będąc pod presją finansową. Firmy mogą również przeprowadzać restrukturyzację przygotowując się do sprzedaży, wykupu, fuzji, zmiany ogólnych celów lub przeniesienia własności.

Charakterystyka postępowania restrukturyzacyjnego

doradcy restrukturyzacyjniPrzedsiębiorstwo może zrestrukturyzować swoją działalność lub strukturę poprzez redukcję kosztów, takich jak płace, lub zmniejszenie rozmiaru poprzez sprzedaż aktywów. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji firma powinna mieć bardziej płynne i ekonomicznie uzasadnione operacje biznesowe. Kiedy przedsiębiorstwo przeprowadza wewnętrzną restrukturyzację, operacje, procesy, działy lub własność mogą ulec zmianie, umożliwiając przedsiębiorstwu większą integrację i rentowność. Do negocjowania planów restrukturyzacji często zatrudniani są doradcy restrukturyzacyjni (m.in. doradcy finansowi i prawni). Część przedsiębiorstwa może zostać sprzedana inwestorom, a nowy dyrektor naczelny (CEO) może zostać zatrudniony, aby pomóc we wdrożeniu zmian. Rezultaty mogą obejmować zmiany w procedurach, systemach komputerowych, sieciach, lokalizacjach i kwestiach prawnych. Do działań podejmowanych w procesie restrukturyzacji zalicza się m.in. redukcję lub eliminację linii produktów lub usług, rozwiązywanie umów, likwidację działów, odpisywanie aktywów, zamykanie obiektów i przenoszenie pracowników.

Po dostosowaniu się pracowników do nowego środowiska, firma może być w lepszej pozycji do osiągnięcia swoich celów dzięki większej efektywności produkcji. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588).