Jak narodziła się współczesna książka?

Historia książki jest fascynująca. Za pierwowzór książki można uznać naskalne rysunki, które wykonywali ludzie pierwotni. Te rysunki dotyczyły przede wszystkim polowań, czyli spraw dla tych ludzi najbardziej istotnych. Potem były kamienne i gliniane tablice, na których zapisywano rzeczy dla ludzi najbardziej ważne. Były to na przykład akty prawne.

Studio DaVinci Bydgoszcz Twój partner w wydruku

 

Potem był papirus i pergamin. Co prawda Chińczycy wynaleźli papier już wcześniej, ale nie był on zbyt popularny. Może dlatego, że Chiny, ograniczone Wielkim Murem, dość zazdrośnie strzegli wszelkich swoich tajemnic. Papirus był preparowany z trzciny porastającej brzegi Nilu. Następnie był odpowiednio łączony i zwijany. Ówczesna książka to był po prostu zwój, bardzo trwały i odporny na działanie różnorodnych czynników atmosferycznych. Najlepiej oczywiście funkcjonował w suchym powietrzu azjatyckim. Na tych zwojach zapisano nie tylko naukę i historię starożytnych Egipcjan, zwoje były też używane w Grecji i Rzymie. Wydawało się przez długi czas, że po prostu nie ma lepszego materiału piśmienniczego. Tak samo przecież można traktować druk cyfrowy w firmie Studio DaVinci Bydgoszcz.

Studio DaVinci BydgoszczKolejna epoka zaczęła się wraz z wynalezieniem pergaminu. Rzemieślnicy pergamońscy nauczyli się odpowiednio preparować skórę zwierząt i pisać na niej naturalnym atramentem wytwarzanym z galasówek, porastających korę i liście dębu. W dodatku pasy skóry były cięte o odpowiednie arkusze, które pozwoliły na składanie książki w kodeks. To wtedy książka uzyskała kształt znany nam współcześnie. Książki były przepisywane oczywiście ręcznie. Takimi czynnościami zajmowały się najczęściej klasztorne skrybownie. Pisano wolno i bardzo starannie. Skryba zaczynał pracę od poliniowania stronic. Pierwsza litera na stronie była zazwyczaj misternie zdobiona. Nazywana była iluminacją. Książki, a właściwie księgi były dostępne jedynie niezwykle bogatym ludziom. Taka ręcznie przepisywana książka była czasami warta kilka wsi. Nic więc dziennego, że mogli sobie na nią pozwolić władcy i monarchowie. Ruchoma czcionka Gutenberga zmieniła wszystko. Była to rewolucja w piśmiennictwie.