Gdzie korzysta się z separatorów koalescencyjnych?

Oczyszczanie ścieków jest istotne, aby nie tworzyć zagrożenia dopuszczenia szkodliwych substancji do wód gruntowych, co mogłoby zaszkodzić zdrowiu i życiu ludzi. Do kanalizacji dostają się zawiesiny mineralne i zaolejone wody deszczowe, które są odciągane za pomocą separatorów koalescencyjnych. Są to urządzenia z zewnątrz niewidoczne, których zastosowanie jest niezwykle potrzebne.

Miejsca na zamontowanie separatora koalescencyjnego

separator koalescencyjnyParkingi, dworce, myjnie samochodowe a także zakłady przetwórstwa spożywczego czy chemicznego, to miejsca, w których częsta obecność samochodów i środków syntetycznych sprawia, że duża ilość substancji ropopochodnych i zawiesin mineralnych może spływać do kanalizacji. Właśnie tam najbardziej potrzebny jest separator koalescencyjny, którego funkcjonowanie umożliwia oczyszczenie spływających płynów. Ich budowa jest bardzo prosta a działanie korzysta z zasad grawitacji i różnicy gęstości między wodą a olejami. W ten sposób w środku takiego separatora, który posiada dodatkowy osadnik, cięższe substancje opadają na dno a lżejsze, jak właśnie olej, osadzają się na górze. Montuje się go pomiędzy powierzchnią a odpływem kanalizacyjnym, do którego spływają wody opadowe. Kratki kanalizacyjne powinny być w takich miejscach, aby udostępnić do nich dojazd pojazdu, służącego do oczyszczenia separatora. Jest to bardzo ważne do jego prawidłowego działania.

Montaż separatorów koalescencyjnych umożliwia oczyszczanie wód opadowych spływających do ścieków. Mimo prostego sposobu działania, są skuteczne, dzięki czemu nie dopuszczają substancji ropopochodnych, zawiesin mineralnych i zabrudzeń w formie stałej do kanalizacji. Wody gruntowe są dzięki takim działaniom czyste i zabezpieczone, aby nie zacząć zagrażać ludziom.