Azot w świecie roślin

Nikogo kto dysponuje chociażby podstawową wiedzą na temat roślin nie trzeba przekonywać jak ważne w ich uprawie jest dostarczenie odpowiedniej ilości azotu. Bez tego pierwiastka pobieranego przez rośliny bezpośrednio z atmosfery nie byłaby możliwa synteza białek w roślinach a przez to zahamowany byłby ich jakikolwiek wzrost. Tej roli więc nie można przecenić.

Nawozy wykorzystywane w produkcji zbóż

producent nawozów azotowych na zbożaW skład większości wykorzystywanych dzisiaj w rolnictwie nawozów mineralnych wchodzi azot. Każdy rolnik, któremu na sercu leży dobro jego produkcji nie może obyć się bez całej gamy nawozów azotowych. Dajmy na to przy najbardziej rozpowszechnionej produkcji rolniczej czyli uprawie zbóż największe pole do popisu ma właśnie dział nawozów azotowych. Dlatego tak ważną kwestią dla każdego rolnika jest dobry producent nawozów azotowych na zboża. Musi to być firma sprawdzona. Z bardzo dużym doświadczeniem, która w produkcji nawozów wykorzystuje najwyższej jakości komponenty. Nie zadowala się średnimi wynikami swoich produktów ale stale pracuje nad podniesieniem wydajności dostarczanych nawozów. Do tego celu wykorzystuje rozbudowane laboratoria badawcze. Współpracuje ściśle z producentami zbóż w określeniu ich potrzeb i natychmiastowym usuwaniu mankamentów. Bardzo ważną kwestią we współpracy producenta nawozów z ich odbiorcami jest stała edukacja tych drugich. I w tej dziedzinie każdy poważny producent stara się rozpowszechniać wiedzę poprzez organizowanie szkoleń.

Zarówno tych na miejscu w siedzibie firmy jak i tych wyjazdowych mających na celu podpatrywanie tych lepszych w danej dziedzinie. Nieodzowna jest także pomoc i monitorowanie dokonań rolników podczas ich prac polowych. Można wtedy wyeliminować na miejscu błędy jakie popełniają rolnicy w trakcie wykorzystywania nawozów.