Analiza kosztów inwestycji w PV

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawia, że planowane są inwestycje w kolejne elektrownie. Należy jednak pamiętać, że obecnie z reguły brane są pod uwagę jedynie rozwiązania ekologiczne. Ma to na celu zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, które powodują degradację środowiska naturalnego. Na szczęście na rynku dostępne są już sprawdzone i wydajne rozwiązania, które to umożliwiają.

Koszty inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną

farma solarna kosztMożna tutaj wymienić chociażby odnawialne źródła energii, które stają się bardzo popularne. Jest to spowodowane rosnącą wydajnością i sprawnością poszczególnych technologii, a także spadkiem nakładów związanych z wdrożeniem. To z kolei jest wynikiem dostępności dofinansowań, dotacji czy kredytów na warunkach preferencyjnych. Najpopularniejszą inwestycją jest obecnie nowoczesna farma solarna koszt budowy takiego układu jest zróżnicowany i zależy od wielu zmiennych. Najważniejszą kwestią jest oczywiście wielkość planowanego systemu, a więc liczba modułów PV, inwerterów, zabezpieczeń czy konstrukcji nośnych. Ogólnie opłacalność inwestycji analizuje się na podstawie mocy w MWp. W zależności od wielkości potrzebny nakład do uzyskania zadanej mocy wynosi od 2 do nawet trzech i pół miliona na każdy MWp mocy. Pod uwagę należy również wziąć roczne koszty utrzymania instalacji.

Analizując wszystkie aspekty koszt inwestycji zwraca się przeważnie po okołu dziesięciu latach. Jest to termin bardzo atrakcyjny ponieważ żywotność modułów PV jest określana przez producentów na około dwadzieścia pięć lat. Oznacza to, że przez piętnaście lat instalacja może generować zyski sięgające milionów. Wszystko to sprawia, że tego typu układy cieszą się coraz większym zainteresowaniem biorąc pod uwagę nie tylko skalę mikro lecz również i makro.