Analiza grafologiczna pisma – grafologia

Grafologia jest metodą, dzięki której możemy odczytać charakter, osobowość człowieka na podstawie jego pisma odręcznego. Grafologia jest wykorzystywana w kryminalistyce, sądownictwie, psychologii oraz przy wyborze pracownika na rekrutacji oraz przy wyborze nawet szkoły przez młodego człowieka. Analiza grafologiczna to metoda, która pozwala na stworzenie portretu psychologicznego osoby, której napisała tekst.

Grafologia…

 

grafologMetoda ta może ustalić cechy takie jak kreatywność , skłonność do nałogów, brak cech przywódczych, rozwaga lub uczciwość. Analizie grafologicznej mogą zostać poddane nie tylko wielkości liter, ale również rysunki i szlaczki. Często można je spotkać na marginesach zeszytów. Grafolodzy przeprowadzając badanie pisma biorą pod uwagę pochylenie liter, wielkość liter, kształt, wielkość wstęgi litery, oraz wyglądu marginesów i wiele innych. Przykładowo równy lewy margines pisze człowiek silny i stabilny.
Człowiek zdyscyplinowany, który potrafi utrzymać wizerunek swojej osoby na zewnątrz. Ludzie pochylający pismo w prawą stronę, to osoby uwielbiające działać. Posiadają duży temperament, działają emocjonalnie, bez zastanowienia się. Natomiast słaby nacisk pisma określa osobę o słabej kondycji fizycznej, mniejszej wytrwałości oraz większej podatności na wpływ innych. Na podstawie przedstawionych przykładach analiza grafologiczna pozwala na określenie słabych i mocnych stron osoby, której pismo zostało poddane badaniu. W analizie pisma można nawet zbadać jakie dana osoba ma zdolności intelektualne i duchowe: kreatywność, logika, zdolności analityczne, horyzont myślenia oraz uzdolnienia literackie czy artystyczne.

Można również wywnioskować siłę woli np. zapł do pracy, wytrwałość, samodyscyplina oraz dokładność, pracowitość. Analiza również opisuje uczucia i emocje osoby badanej. Wrażliwość, zdolność przeżywania, oschłość, optymizm, pesymizm itd. Analiza grafologiczna potrafi wszystko zbadać w człowieku który jest badany od osobowości charakteru po emocje i relacje z otoczeniem.

Więcej na ten temat znajdziesz pod adresem e-grafolog.pl