Z punktu widzenia prawa rozwód jest rozwiązaniem ważnego związku małżeńskiego. Pozew o rozwód zwykle składa jedno z małżonków, a niekiedy obie osoby. Rozwód może być orzeczony z winy któregoś z małżonków, z winy obojga małżonków lub bez winy. Niekiedy rozwód wiąże się również z podziałem majątku.

Rozwody w Szczecinie przeprowadzane są bezproblemowo

rozwody szczecinRozwód pomiędzy małżonkami następuje za sprawą orzeczenia sądu rodzinnego. Sędzia może wydać orzeczenie już na pierwszej rozprawie sądowej. Często jednak zdarza się, że orzeczenie zapada dużo później i musi odbyć się kilka rozpraw sądowych. Szybkość wydania decyzji zależy od kilku czynników. Strony mogą wnioskować o uznanie winy któregoś z małżonków, a podział majątku może stać się tematem sporów. Niezwykle istotną kwestią jest również pożycie małżeńskie i staż oraz czy para ma dzieci, czy nie. W wielu przypadkach sędzia rodzinny zanim wyda orzeczenie o rozwodzie, daje szansę małżonkom na pogodzenie się. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzony trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sędzia może wydać orzeczenie o rozwodzie. W niektórych przypadkach małżonkowie korzystają z usług adwokatów, którzy reprezentują ich interesy przed sądem. Niektórzy adwokaci specjalizują się w sprawach rodzinnych i udzielają porad. Wiele spraw w sądzie rodzinnym to właśnie rozwody Szczecin wyróżnia się wśród innych polskich miast pod względem ilości rozwodów. Mimo to każdego roku wiele osób zwraca się do adwokatów z prośbą o pomoc w napisaniu pozwu o rozwód.

Ślub dla wielu osób jest niezapomnianym przeżyciem. Bywa jednak, że z biegiem czasu związek małżeński nie przetrwa próby i małżonkowie wnioskują o rozwód. W takich przypadkach warto dojść do porozumienia, jeśli chodzi o sprawy majątkowe oraz sprawowanie opieki nad dziećmi.